kongres branżowy 2023

Podczas Międzynarodowych Targów Systemów Zabezpieczeń i Ochrony SECURITY EXPO (04-06.10.2023), w dniu 04.10.2023 roku , (pierwszy dzień targów), w hali C odbędzie się prestiżowe spotkanie konferencyjne pt.

„Cybersecurity 2.0 – jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na bezpieczeństwo, zwłaszcza w obszarze infrastruktury krytycznej”

Konferencja skupi się na aspektach hardware’owych oraz siftware’owych, a także na wątkach prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem

Organizatorzy Konferencji :

Milton Essex SA oraz Partner technologiczny ZURAD Sp. z o.o. wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Program11:00

Prof. Arwid Mednis

więcej…

Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych biometrycznych w świetle wymogów europejskiego Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)


Prof. Jacek Stępień, Paweł Łukasiewicz (Konsorcjum B+R „FACE-COV” Milton Essex & Instytut Optoelektroniki WAT)

Możliwości sztucznej inteligencji w obszarze cybersecurity na przykładzie systemu FaceCOV™ ActiveScan™ w tworzeniu modułowej infrastruktury bezpieczeństwa


Wojciech Weissenberg

więcej…

Problem cyber-zabezpieczenia infrastruktury krytycznej z perspektywy wykorzystania systemów biometrycznych - na przykładzie jednego z najlepszych algorytmów stosowanych w systemach krajowych i zagranicznych


Tematy te są w dzisiejszej sytuacji międzynarodowej o tyle istotne, że niezależnie od wysokiego zagrożenia cyberatakami musimy zapewnić odpowiednie stosowanie przepisów europejskich gwarantujących prawo do ochrony danych osobowych, w tym wizerunku i wrażliwych danych biometrycznych. Jak podaje Check Point Research, liczba cyberataków na świecie jest najwyższa od 2 lat i wynosi średnio 1258 tygodniowo. Co istotne, w samym II kw. 2023 r. wzrosła o 8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Za region o najwyższym wzroście ataków – ponad 21% r/r – uznaje się Europę. Natomiast w samej Polsce w II kw. 2023 r. odnotowano o 33% więcej cyberincydentów niż w II kw. 2022 r., według szacunków Komisji Europejskiej, roczny koszt cyberprzestępczości dla światowej gospodarki w 2020 r. wyniósł 5,5 bln. Euro.

Zabezpieczenie i kontrola firm przed cyberatakami,kontrola dostępu, zabezpieczenia antyterrorystyczne

Hala C
Sala Konferencyjna nr 1

Organizatorzy konferencji

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja na targi:

 https://warsawsecurityexpo.com/rejestracja/

Agenda konferencji


11.00 – 11.15

Przedstawienie Sekcji Bezpieczeństwa


11.00 – 11.15

Jakub Betka

Przepis na bezpieczeństwo – dlaczego cyber łączy prawo i IT


11.40 – 12.00

Mateusz Leszczyński

OSINT w służbie przedsiębiorców


12.05 – 12.25

Zofia Pruchniak

#CYBEROCHRONA czyli realne ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych


12.30 – 12.50

Piotr Oleksiak

Socjotechniki stosowane w atakach na przedsiębiorstwa – case study


12.55 – 13.15

Jakub Betka

Sztuczna Inteligencja a cyberbezpieczeństwo - szanse i zagrożenia


13.20 – 13.40

Wojciech Jankowski

Nice Polska Sp. z o.o.

Inteligentny Dom na straży bezpieczeństwa

Prezentacja akademicka, z minimalną dawką komercji


13.45 – 14.25

Aktualne zagrożenia dla przedsiębiorców , skutki wojny w Ukrainie, napływ pracowników ze wschodu, inflacja, skutki pandemii (Dyskusja ekspertów Sekcji Bezpieczeństwa)


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja na targi:   https://warsawsecurityexpo.com/rejestracja/

Zapraszamy na dwudniową specjalistyczną konferencję, która odbędzie się w ramach międzynarodowych targów Warsaw Security Expo, w dniach 4-5 października 2023. Konferencja organizowana pod tytułem „Zapobieganie i reagowanie na sytuacje kryzysowe. Bezpieczeństwo – Kryzysy – Odporność” skupiać się będzie na najnowszych wyzwaniach w branży zabezpieczeń i cyberbezpieczeństwa, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W jej programie znajdziecie Państwo prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne oraz prezentacje firm.

Konferencja będzie integralną częścią targów, co pozwoli uczestnikom skorzystanie z pełnego wachlarza możliwości, jakie niesie za sobą międzynarodowa, komercyjna wystawa branży zabezpieczeń. Udział w nim to doskonała okazja, aby podyskutować z liderami rynkowymi, nawiązać cenne kontakty biznesowe i poznać najnowsze trendy tej dziedzinie.

Ramowy program Konferencji:

Dzień 1

„Zapobieganie i reagowanie na sytuacje kryzysowe. Sektor publiczny i instytucje”

 • Wprowadzenie do zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe (analiza aktualnych zagrożeń, wyzwania i kluczowe elementy skutecznego zarządzania kryzysowego)
 • Zarządzanie ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa (identyfikowanie i ocenianie ryzyka, skuteczne strategie redukcji ryzyka, zapewnienie ciągłości działania w przypadku wystąpienia kryzysu)
 • Zarządzanie kryzysowe w sektorze publicznym (rola władz publicznych w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, koordynacja działań pomiędzy różnymi agencjami i instytucjami, przykłady udanych interwencji i reakcji na sytuacje kryzysowe)
 • Cyberbezpieczeństwo (wykrywanie i odpowiadanie na cyberatak, nowoczesne zagrożenia cybernetyczne i techniki ataków, metody wykrywania i reagowania na incydenty cybernetyczne, wdrażanie skutecznych rozwiązań w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa)
 • Ochrona infrastruktury krytycznej (kluczowe sektory w organizacji, wykrywanie zagrożeń i wczesne ostrzeganie przed atakami, przykłady efektywnych strategii ochrony infrastruktury krytycznej)

Dzień 2

„Zapobieganie i reagowanie na sytuacje kryzysowe. Sektor prywatny”

 • Bezpieczeństwo fizyczne i zarządzanie dostępem
  (wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego, nowoczesne technologie i metody zarządzania dostępem, integracja bezpieczeństwa fizycznego z systemami bezpieczeństwa cyfrowego)
 • Reagowanie na incydenty i zarządzanie kryzysowe
  (skuteczne procedury reagowania, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, analiza zdarzeń i wyciąganie wniosków z incydentów)
 • Bezpieczeństwo w sektorze finansowym
  (tendencje i wyzwania, zapobieganie oszustwom i kradzieżom danych w branży finansowej, nowe technologie w sektorze finansowym – a bezpieczeństwo)
 • Budowanie odporności organizacji na kryzysy
  (strategie i środki zaradcze, rola planowania w budowaniu odporności, przykłady udanych wdrożeń budowania odporności w różnych branżach)
 • Budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji
  (rola zarządzania bezpieczeństwem w zapobieganiu kryzysom, wpływ świadomości pracowników na bezpieczeństwo organizacji, przykłady dobrych praktyk i strategii w budowaniu kultury bezpieczeństwa)