Time left for the fair:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Time left until end of the fair:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

PREMIERE EDITION International fair of safeguard and security systems

Warsaw Security Expo is a new industry event that aims to bring together leading companies, technical experts and practitioners related to the Warsaw Security Expo sector in Poland and the entire Central and Eastern European region. The fair offers an excellent opportunity to establish business relationships, showcase innovative technologies and exchange knowledge and experience. [Trade_fair_name_eng] is a place where innovation meets practical demand, and the potential of the Warsaw Security Expo industry is exploited to the maximum.

REGISTERGET A FREE TICKET

Content Partner

Media Patronage

Industry scope

DIGITAL
SECURITY

CCTV and monitoring
Cybersecurity
Data Analytics
Video/Al analytics
System integration
Infrastructure
Networks
Smart buildings

PEOPLE AND PROPERTY PROTECTION

Access control and biometrics
Detection/monitoring of risks
Industrial Security
ICS/OT risk management training
Convoys
Training and consulting VIP protection

SPECIALIZED PROTECTION

Drone/Counter-Drone
Criminalistics
Highly specialized protective clothing
Bulletproof vests
Rescue equipment

HIGH RISK HAZARDS

Detection/monitoring of risks
CBRNE risks
Specialized vehicles
Explosion protection

News

See how our other fairs look like

The abbreviation of the industry trade fair at Ptak Warsaw Expo 2023

The industry trade fair at Ptak Warsaw Expo 2023

Exhibitor profile:

VISITOR'S PROFILE
 • Directors and executives of industrial companies of various industries
 • owners and managers of service companies of various industries
 • heads of security of industrial companies
 • managers of IT departments of medium and large companies
 • heads of maintenance departments in industrial plants
 • building managers
 • architects and designers of office and large-scale buildings
 • building engineers
 • representatives of local governments
 • representatives of security companies
 • representatives of detective companies
 • representatives of uniformed services
 • designers and installers of security systems
 • alarm system installers
EXHIBITOR profile
 • CCTV and video surveillance manufacturers, suppliers, distributors and service providers
 • cyber security companies
 • suppliers of systems in the creation of intelligent buildings
 • manufacturers and distributors of telecommunications systems and software
 • Video/AI analytics companies
 • access control and biometrics solution providers
 • analytical companies in the risk management sector
 • physical security service providers
 • escorts and VIP security service providers
 • companies providing CBRNE threat detection and monitoring solutions
 • manufacturers of security-related equipment
 • manufacturers and distributors of emergency equipment
 • Drone / Counter-Drone service companies and system manufacturers
 • manufacturers and distributors of alarm systems
 • design companies implementing security systems in buildings and companies
 • training companies in the implementation of security systems

INDUSTRY SCOPE

The following sectors and industries will be represented during the Warsaw Security Expo:

 • cyber security and data protection
 • Data Analytics
 • access control
 • ICS/OT risk management
 • CBRNE threats
 • video surveillance and CCTV
 • industrial security
 • security systems management software
 • alarm and intrusion prevention systems
 • Drone / Counter-Drone technologies
 • convoys and physical protection
 • VIP protection
 • rescue equipment
 • specialized clothing and accessories for the security industry

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponom masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okaż nasz kupon przy zakupie i wartość zostanie uwzględniona na fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupons, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you have to do is show our coupon at the time of purchase and the value will be included in your invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.

 

Partner targów